PRESSBURGBAJGEL

O nás

Naša spoločnosť Press­burg Bajgel nen­e­sie svoj názov len tak náhodou. Je to názov, z ktorého dýcha história našej starej Bratislavy. A preto sa naša spoločnosť rozhodla, aby starým Bratislavčanom, ako aj iným návštevníkom mesta pripomenula krásnu vôňu čer­stvo upečeného zabud­nutého Press­burg bajglu. Našou sna­hou je ponúknuť zákazníkovi orig­inálny klenot Preš­porku — Press­burg bajgel. Naše baj­gle vyrábame podľa orig­inál­neho receptu z roku 18901900. Každý bajgel je vyrábaný výlučne ručne a s láskou. Tešíme sa a veríme, že naše baj­gle vám budú chutiť a s radosťou sa k nim vrátite a že o tomto klenote povi­ete aj svo­jim priatelom.

Od júla 2015 je značka Press­burg Bajgel zapísaná v reg­istri Úradu priemy­sel­ného vlast­níctva Slovenskej repub­liky, ako ochranná známka.PRESSBURGBAJGEL OCHRANNÁ ZNÁMKA

Baj­gle a iné domáce výrobky nájdete aj v kamen­nej preda­jni v Starom Meste na ulici Kle­mensova 5 PIN­GUIN SHOP.

Tešíme sa na vašu návštevu Váš Press­burg Bajgel.

História

Podľa starých účtovných kníh sa pečivo plnené makom či ore­chom predá­valo v Preš­porku už okolo roku 1590 čo aut­en­tic­itu Bratislavského rožka posúva do hlbšej histórie. Novodobá sláva pečiva sa začína na konci 18. storočia.V mest­ských doku­men­toch sa píše, že na Mikuláša v roku 1785 prvý krát vys­tavil pekár Vil­iam Scheuer­mann vo svo­jej pekárni na Hviez­doslavovom námestí špe­cial­itu s názvom Preš­porský bajgel. Rožky plnené makom a orechmi sa okamžite vypredali a pre svoju vyraznú chuť a vôňu si ako Press­burger kipfel či Poz­soyni kifli,získali pop­u­lar­itu aj vo Viedni a v Budapešti. Viac…

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE1.png

  O nás/​About us

  Naša spoločnosť Press­burg Bajgel svoj názov nen­e­sie len tak náhodou. Je to názov z ktorého dýcha história našej starej Bratislavy.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE2.png

  História/​History

  Podľa starých účtovných kníh sa pečivo plnené makom či ore­chom predá­valo v Preš­porku už okolo roku 1590 čo aut­en­tic­itu Bratislavského rožka posúva do hlbšej histórie. Novodobá sláva pečiva sa začína na konci 18. storočia.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE3.png

  Ponuka/​Products

  Vyberte si z našej ponuky pro­duk­tov. Keď si vyberi­ete z našej ponuky, sti­ah­nite si náš objed­návkový for­mulár tu OBJED­NÁVKOVÝ FORMULÁR.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE4.png

  Kontakt/​Contact

  Lenka Sefčáková, Kle­mensova 5, 811 09 Bratislava, tel.č.: 0910 240 453; 0910 240 453